Biologisch familiebedrijf

Biologische bedrijfsvoering

Als familiebedrijf hebben wij ons steentje bij te dragen aan een gezonde toekomst. Om die reden hebben wij in 2016 besloten om over te schakelen naar een biologische bedrijfsvoering. Inmiddels zijn wij SKAL gecertificeerd (SKALnr 104792) en mogen wij onze producten als 'biologisch' verkopen. Biologisch boeren betekent voor ons het produceren van gezond voedsel (geen bestrijdingsmiddelen, zo min mogelijk geneesmiddelen) op een manier waarbij wij de aarde achterlaten in een minstens zo goede conditie voor de volgende generatie (geen gebruik van kunstmest, beperkte hoeveelheid drijfmest). Wil je meer weten over wat het 'biologisch' precies betekent dan verwijzen wij je door naar website van Bionext.

 

 

Kruidenrijk grasland

Op onze akkers telen wij voornamelijk kruidenrijk grasland. Dit in tegenstelling tot de trend van de laatste decennia waarbij de grasteelt vooral gericht was op een zo hoog mogelijk productie van gras met zoveel mogelijk voedingswaarde. In deze aanpak van de laatste decennia is met name gebruik gemaakt van weides met Engels raaigras, een grassoort waarbij gras snel groeit en erg voedingsrijk is. Met kruidenrijk grasland streven wij er juist naar om een gevarieerd rantsoen aan te bieden aan onze koeien. Met veel verschillende grassen en kruiden in onze weides krijgen onze koeien ook de benodigde vitaminen en mineralen binnen die nodig zijn voor een sterk en gezond gestel. 

Een ander bijkomstig voordeel is dat de verschillende kruiden ook op verschillende manieren groeien. De ene grassoort stoelt snel uit (wordt een mooie volle mat) terwijl een andere juist wat dieper wortelt en daarmee langer het vocht in de grond kan benutten. Sommige kruiden zoals cichorei wortelt juist heel diep, waardoor de verschillende grondlagen als het ware doorboort worden. Dit komt de bodemgezondheid sterk ten goede omdat de grond beter belucht wordt en ook de waterdoorlaatbaarheid sterk verbeterd wordt. Zeker in de tijden zoals de afgelopen zomers waarbij wij met grote neerslagtekort te maken hadden zagen wij het effect op onze kruidenrijke weides. Het gras bleef langer groeien en herstelde na de droogte ook veel sneller.

Omdat de kruidenrijke mengsels ook veel vlinderbloemige zaden bevatten zoals verschillende soorten klaver kunnen wij ook toe met minder koeienmest en totaal geen kunstmest. Deze vlinderbloemigen binden namelijk het stikstof uit de lucht en leggen dit vast in hun knollen. Het gras dat rondom groeit kan deze stikstof vervolgens benutten, waardoor de stikstof niet meer toegediend hoeft te worden door de boer! Dat betekent niet alleen minder werk en dus minder kosten voor de boer, er vind ook minder kans op uitspoeling van de mest plaats. 

Verder zien wij ook een grote variatie aan insecten en dieren op onze akkers. De verschillende gras- en kruidensoorten hebben hun verschillende bloeimomenten en trekken ook een variëteit aan insecten aan. Deze insecten zijn goed voor het in stand houden van een gezonde vruchtbare bodem maar zijn ook voedsel voor de dieren om ons heen. Zo huisvesten wij hier niet alleen onze koeien, maar wonen er ook tal van hazen, herten, konijnen, muizen, mollen, kikkers, egels, zwaluwen, vleermuizen, steenuilen, ganzen, kraaien, mussen, merels, spreeuwen, vossen en is er zelfs een dassenburcht naast onze akkers. 

Wij hopen hiermee de lokale biodiversiteit te stimuleren in plaats van te verdringen. Op deze manier voeden wij de wereld om ons heen zoveel als mogelijk mèt de natuur!

 

Zonne-energie

In 2013 is besloten om zelfvoorzienend te worden op het gebied van elektriciteitsgebruik en zijn er zonnepanelen geplaatst. Wij produceren zelfs meer stroom dan dat we zelf nodig hebben, dus dit overschot wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet zodat andere huishoudens gebruik kunnen maken van onze groene energie. Mede met dit initiatief is een lokale duurzaamheids-wedstrijd gewonnen, uitgeschreven door de gemeente Son en Breugel en de Rabobank.

 

Agrarisch natuurbeheer

Jaarlijks een zogenaamde 'bloemenrand' rondom onze akkers. Deze rand bestaat uit een mix van lokale bloemen en koren, zodat op deze manier de inheemse plantgroei en bodemleven wordt gestimuleerd. En het zorgt tegelijkertijd voor een geweldig mooi uitzicht! 

Ook vinden wij het belangrijk om de natuur zo min mogelijk te verstoren en is er een kikkerpoel aangelegd waar de natuur zijn vrije loop kan gaan. Dit is niet alleen voor de natuur erg prettig, ook voor onze bezoekers is dit een heerlijke plek geworden om even rustig te zitten en te genieten. Of om in de winter te kunnen schaatsen. Dubbel winst! 

 

Koe-welzijn

Het welzijn van onze koeien is onze top-prioriteit. Want gezonde koeien betekent ook een gezonde productie van melk en vlees. Wij hebben het voorrecht dat een van de eigenaren dierenarts is, waardoor gezondheid, welzijn en kwaliteit voorop staan. Dit betekent dat onze koeien minimaal 150 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag lekker de wei in mogen. Maar ook in de stal is er oog voor comfort, zoals een koe-borstel waar de koeien zich heerlijk kunnen laten borstelen, voldoende drink- en eetplaatsen, en ruime plaatsen voor het geval een koe op het punt staat een kalfje ter wereld te brengen. Met regelmaat beoordelen wij de melkveehouderij op verschillende punten, zoals het welbevinden van een koe, de glans van de vacht, eventuele wondjes, maar ook de kwaliteit van het voer en de melkstal.